Jose Luis Fettolini ile Yeni Nesil Mücevher Trendleri Semineri

Jose Luis Fettolini ile Yeni Nesil Mücevher Trendleri Seminerinde İspanyolca/İngilizce, Türkçe olarak simultane çeviri yapıldı. Bu konferansta, mücevheratı etkileyen trendlerin en önemli yönleri üzerine İspanyol takı tasarımcısı Jose Luis Fettolini bilgi ve tecrübelerini katılımcılar ile paylaşmıştır. Toplumda oluşturulan derin eğilimlerinin yansımalarının tüm kazanç sektörlerini etkilediği bilenen bir gerçektir. Takı tasarımının, sosyal eğilimlerini analiz etmek ve onları tasarlama süreçlerinde kendi anahtar kavramları üzerinden yenilikler çıkartmak tasarımcının en önemli şiarıdır. Jose Luis Fettolini bu bağlamda tasarımcılar ile bilgi ve tecrübelerini paylaşmış ve yenilikçi tasarımlar nasıl oluşur sorusunu cevaplandırmıştır. Ayrıca seminerde aşağıdaki konu başlıkları hakkında görseller üzerinden bilgiler verilmiştir.

* Tasarlama evreninin genişletilmesi prensipleri.
* Her tasarımcının, kendisine fayda sağlayacak yeni araçlar tasarlaması eğilimi.