Kurumsal

Amblemimizdeki hilâl, tasarım ve sanat kültürümüzü simgelemekte, üzerinde yer alan güvercin ise, Türk tasarımcısını temsil etmektedir. Kendi kültürünün en yüksek noktasına konmuş ve ufku izleyen tasarımcı, sadece ulusal ölçekte değil aynı zamanda uluslararası niteliklere sahip tasarım ve sanat uygulamaları gerçekleştirmektedir.

Vizyon

Ulusal sanat ve tasarımını araştırıp çözmek, uluslararası çağdaş sanat ve tasarımına yenilikler getirmek, ezber ve tekrardan uzak yenilikçi ve farklı bakış açısıyla tasarımı yorumlamak, geleceğin yaşam biçimine dair hayaller kurup bunların gerçekleştirilmesine çalışmak, bunları yaparken de bir ekol ortaya koymaktır.

Misyon

Tasarım ve sanatı geliştirmeyen, peşin yargılı, ezberci, bildiğini zanneden düşünce yapısından uzak durarak güzel, farklı, iyi, yenilikçi fikirlere yatkın, düşünsel seyahat eden bir topluluk oluşturmak. Toplumu ve dünyayı tasarımlarıyla iyiye, erdeme ve güzele yönlendiren öğrenciler yetiştirmek. Öğretim kadrosu ve öğrencileriyle ortak bir çalışma sistemi kurarak, bu amaçlar ekseninde birlikte çalışılmasını sağlamak.

Buhara Özbekler Tekkesi

Sokullu Mehmet Paşa Camii karşısında yer alan Özbekler (Buhara) Tekkesi olarak tanınan yapı, 17. asırda Türkistan’dan gelen Nakşibendi tarikatına mensup seyyah dervişler ile hacı adaylarına mesken yeri olarak kurulmuştur. Türkistan’dan Hac’ca gidecek olan müslümanlar yola çıktıklarında önce İstanbul’a uğrayarak Eyüp Sultan’ı ve İslam aleminin Halifesi olan Osmanlı hükümdarını ziyaret etmeyi bir görev saymışlardır.

Defterdar İsmail Bey tarafından 1692 yılında yaptırılan yapıda, geleneksel plan şemalarıyla batı kökenli inşaat tekniklerini ve 1. Ulusal Mimarlık akımına bağlanan bir takım ayrıntıları kaynaştıran ilginç bir mimari tarz dikkat çeker. Ayrıca Özbekler Tekkesi, ana cephe düzenlemesiyle tamamen kendine has bir mimari nitelik sergiler. Tekkenin en ilginç bölümlerden biri Türk-İslam mimarlık tarihinde benzerine nadir rastlanan bir şekilde giriş kapısının üstüne inşa edilen minaresidir.

Dergah, yıllar sonra harap olmaya yüz tutmuş olsa da II. Abdülhamit’in buyruğu üzerine 1887’de yenilenmiştir.

İstanbul Tasarım Merkezi

Tarihi ismi Kadırga Özbekler Tekkesi olan, Kadırga ve Sultanahmet semtleri arasında ve Sokullu Mehmed Paşa Camii karşısında yer alan tarihi Buhara Özbekler Tekkesi, 2006-2008 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilip bir tasarım merkezi olarak kullanıma açılmıştır.

Ensar Vakfı'nın bir kuruluşu olan İstanbul Tasarım Merkezi, 2008 yılında kurulmuş bir tasarım eğitim kurumudur. İstanbul'da tasarım konusunda farklı eğitim anlayışı ile yeni tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Kayıtlı öğrencilerini yetiştiren eğitim programları dışında, merkeze gelen tasarımcıların faydalanması için seminer programları ve toplu gösterim programları, atölyeler, ulusal ve uluslararası çalıştaylar düzenlemekte, tasarım ve sanatla alakalı çeşitli sergilere ev sahipliği yapmaktadır.