İslam Sanatında Geometrik Desenlere Giriş Atölyesi

Kanadalı sanatçı Laurelie Rae yönetiminde gerçekleşen atölyede, İslam Sanatları tarihi süreçte bağlantıları ile ele alınarak, geometri, hat, minyatür ve İslam mimarisi ile ilgili elementler tartışıldı; saraylar, türbeler ve camileri süslemek ve güzelleştirmek için yapılan sanatsal çalışmalar irdelendi ve konuyla ilgili çeşitli çizim uygulamaları yapıldı.