Felsefe ve Sanat

Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-I) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen İstanbul Tasarım Merkezi Online Kültür Sanat Pojesinde her ay sanatın farklı alanlar ile ilişkisinin konuşulacağı online seminerler başlıyor.

Bu ay ilkini Hayyam Celilzade ile gerçekleştireceğimiz seminer de felsefenin sanat ile ilişkisini ele alacağız.

"Öncelikle “sanat ve felsefe” ve “felsefe ve sanat” iki ayrı başlık üzerinde durmamız gerekir. Bu ikisi arasında öncelik sonralık ilişkisi nasıl tesis edilebilir veya edilmeli midir? Biri diğerini içerir mi yoksa birbirlerinden bağımsız iki ayrı alanlar mıdır? Yahut bağımsız olmakla birlikte kesişen noktaları var mıdır? Bu sorulara cevap arayarak seminerimizi açmaya çalışacağız. Akabinde işbu sorulara verilen cevapların önce Batı’da sonra Doğu’da izlerini sürmeye teşebbüs edeceğiz. Son olarak modern dönemde felsefe karşısında sanata biçilen rolün nasıl icra edildiği üzerinde durarak sanatın söz konusu rolü nereye kadar sürdürebileceğine dair bazı varsayımlarda bulunacağız. Özellikle temsil gücü yüksek bazı isimlere müracaat edeceğiz. Örneğin Platon, Hegel ve Nurettin Topçu bu isimlerden olacaktır."

Hayyam Celilzade

19 Nisan 2021 Pazartesi Saat: 17.00

Online seminerlerimiz ücretsizdir ve zoom üzerinden yapılacaktır.

Hayyam Celilzade

1991 doğumlu olan Hayyam Celilzade ilk, orta ve lise eğitimini Azerbaycan’da tamamladı. 2010 senesinde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe bölümünde lisans eğitimine başladı. Felsefe eğitimine eşzamanlı olarak Tarih bölümünde ÇAP yapan Celilzade, 2014 senesinde Üniversite’sinden Fakülte Birinciliğiyle mezun oldu. Aynı sene Felsefe Yüksek Lisans Programına kabul alarak Prof. Dr. Tahsin Görgün danışmanlığında ve TÜBİTAK bursiyeri olarak tez çalışmasına başladı ve 2016 yılında girmiş olduğu savunma sınavında tezi onaylandı. Aynı sene olarak Felsefe Doktora Programına kabul edildi ve yine TÜBİTAK bursiyeri olarak çalışmalarına devam etti. 2018-2019 senesinde İbn Haldun Üniversitesi Müfredat Çalışmaları Merkezinde “Yeni Bir Eğitim Felsefesinin İnşası” projesinde Prof. Dr. Tahsin Görgün’ün asistanı olarak çalıştı.Prof. Dr. A. Ayhan Çitil’in danışmanlığı altında tez çalışmasına devam etmektedir. Uluslararası ve hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.