Enver Gülşen ile Film Okulu

Edebiyattan Sinemaya Derinlikler

1. Hafta: Edebiyat ve film sanatı. Benzerlikler, farklılıklar. Uyarlamaların imkânı üzerine yeniden bir giriş.

2. ve 3.Hafta: Tiyatro ve film sanatı arasında benzerlikler ve ayrılıklar. Antik Yunan tragedyaları ile Shakespeare uyarlamalarına genel bir bakış. Türk tiyatrosundan film sanatı uyarlamalarına genel bir bakış: Muhsin Ertuğrul'dan Necip Fazıl'a...

4. Hafta: Dostoyevski uyarlamalarına genel bir bakış. Dostoyevski'de film sanatı açısından olanlar ve olmayanlar üzerine kapsamlı bir giriş.

5. Hafta: Dünya ve Türk sinemasında Suç ve Ceza, Ecinniler, Budala, Karamazof Kardeşler ve Yeraltından Notlar uyarlamaları.

6. Hafta: Tolstoy, Gonçarov ve 19.yy Rus edebiyatından sinemaya uyarlamalara genel bir giriş. Dünya sinemasından başyapıtlar.

7. Hafta: 2. Dünya Savaşı sonrası dünya edebiyatından sinemaya başyapıtlar.

8. Hafta: Goethe'den Kafka'ya; Faust'tan Dava'ya sinemada insanlık durumları ve Yeni Alman edebiyatından Yeni Alman sinemasına, başyapıtlara bir bakış.

9. Hafta: İslam ve Türk dünyası edebiyatlarından sinemaya uyarlamalara nicelik temelli bir giriş.

10. Hafta: Hafız'dan Firdevsi'ye, Attar'dan Mevlana'ya, Şeyh Galib'e... Büyük şairlerimizin eserlerinden sinemaya uyarlama imkânları.

11. Hafta: Dünya sinemasında Aytmatov uyarlamalarına genel bir giriş. Kemal Tahir, Orhan Kemal, Tarık Buğra vs. ve Yeşilçam uyarlamalarının kapsam ve formu üzerine.

12. Hafta: Dünya sinemasında çağdaş edebiyat uyarlamalarından başyapıtlar... Özellikle 2000 sonrası filmlerden seçkiler.

Atölye Takvimi:

Atölye Tarihleri: 10 Ekim – 26 Aralık 2023

Atölye Günü / Saati: Salı / 17.30 - 20.30

Atölye Süresi: 12 Hafta

Not: Bu Atölyemiz Ücretsizdir.

Enver Gülşen

Bursa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da gördükten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdi. Üniversitedeki yıllarından sonra uzun yıllar çeşitli şirketlerin ArGe departmanlarında elektronik sistemler tasarımında, gömülü sistemler donanım ve yazılım teknolojilerinde araştırma geliştirme mühendisliği ve proje yöneticiliği yaptı. Mühendislik dışında İnsan Yayınları'nda editörlük ve İnsan Yayınları'nın bir yan kuruluşu olan ve "sanat kitapları basması niyetiyle kurulan" kuruluşunu yaptığı İnsanArt Yayınları'nın genel yayın yönetmenliğini yaptı. Özelde film sanatı, genelde de sanatın gelenek, hikmet ve düşünme ve görme biçimleriyle ile ilişkisi üzerine yaklaşık on yıldır çeşitli yerlerde konferanslar, seminerler, dersler veriyor. ODTÜ'de öğrenci olduğu doksanlı yılların ilk yarısından itibaren sinema, sanat, edebiyat, dinler tarihi ve felsefe ile içli dışlı oldu. Film sanatının kendi dünyasında ve hakikat arayışındaki yerini "anlamaya" çalıştığı çalışmaları Sinemanın Hakikati, Hakikatin Sineması ve Sinemanın Kökleri kitapları birer İnsan Yayınları kuruluşu olan Külliyat ve İnsanArt yayınlarında basıldı. Çalışmaları bir süredir, "sanatın manevi tarihinin" sinema eksenli izini kazımakla ilgili. Şu sıralar, "hayatının çalışması" olarak addettiği ve 2018 yılı sonlarında basılması düşünülen "Sanatın Sinemasal, Sinemanın Sanatsal Tarihi: Sanatın Manevi Tarihine Film Sanatı Perspektifinden Bir Kazı Çalışması" adını vermeyi uygun gördüğü 5 ciltlik kapsamlı kitabı ile 2018'in ortalarına doğru yayımlamayı planladığı hacimli "Film Kanonu: 300 Büyük Film" kitapları ile uğraşmaktadır.